Checking delivery availability...

3
पी डी सी  (प्रतिमा डायग्नोस्टिक सेंटर ) ला  21वर्षे पुर्ण होत आहेत , तसेच  प्रजासत्ताक  दिनाचे  अवचीत्त साधून दिनांक 17/01/2018 ते 26/01/2018 रोजी  सवलतीच्या दरात रक्त तपासण्या करण्यात येणार आहेत तरी या संधीचा सर्वांनी फायदा घ्यावा.

*आजच आपले  नाव नोंद करा जेणेकरून
आपण निरोगी राहण्यास मदत होईल*
 पत्ता :-
पी डी सी 
श्रीराम क्रुपा को.हाऊसिंग सोसायटी 
रो.हौस नंबर 12
सेक्टर -2 ऐरोली नवी मुम्बई 400708
9324401354/7045236041
पी डी सी (प्रतिमा डायग्नोस्टिक सेंटर ) ला 21वर्षे पुर्ण होत आहेत , तसेच प्रजासत्ताक दिनाचे अवचीत्त साधून दिनांक 17/01/2018 ते 26/01/2018 रोजी सवलतीच्या दरात रक्त तपासण्या करण्यात येणार आहेत तरी या संधीचा सर्वांनी फायदा घ्यावा. *आजच आपले नाव नोंद करा जेणेकरून आपण निरोगी राहण्यास मदत होईल* पत्ता :- पी डी सी श्रीराम क्रुपा को.हाऊसिंग सोसायटी रो.हौस नंबर 12 सेक्टर -2 ऐरोली नवी मुम्बई 400708 9324401354/7045236041

Other Updates

Send Enquiry
View All Updates
OK
597a05f2d849e40b40963f5bPDCHEALTH575bfec79bfed51e10df0e5d